Wyślij zapytanie

 

 

Zakładanie i zagospodarowywanie skarp i nasypów ziemnych.

 
Skarpa jako stroma ściana ukształtowana w sposób naturalny lub sztuczny potrafi przysporzyć sporo problemów, gdy nieumiejętnie ją wykonamy bądź zabezpieczymy.

Budowanie autostrad, dróg szybkiego ruchu, lub wykopów pod budowę domów, centrów handlowych etc, niesie ze sobą niejednokrotnie problem zagospodarowania terenu i poradzeniem sobie odpowiednio z powstałymi z wykopów nasypami ziemnymi.
Nieodpowiednio przeprowadzone prace zakładania i zabezpieczania skarp powodują, że usuwanie skutków erozji pochłania do 20% kosztów robót ziemnych.
Dlatego tak ważne jest odpowiednie zadbanie o skuteczną ochronę przed działaniem czynników denudacyjnych.
Mamy wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu prac z zakresu zakładania i pielęgnowania terenów zielonych,
w tym doświadczenie w kompleksowym przeprowadzaniu prac związanych z zakładaniem i odpowiednim zabezpieczaniem terenów o średniej i dużej pochyłości.
Dobieramy odpowiednie metody i technologie, aby zapewnić bezpieczeństwo i odpowiedni standard powierzonych nam prac.

Zakres usług:

– zakładanie i zabezpieczanie skarp;
– wykonywanie nasadzeń umacniających skarpy;
– chronienie skarp przed procesem denudacyjnym;
– umacnianie poboczy;
– zagęszczanie nasypów budowlanych oraz skarp;
– przeprowadzanie prac agrotechnicznych (m. in. humusowanie, matowanie, włóknowanie, mulczowanie, bruzdowanie)
– pielęgnacja roślin (koszenie, nawożenie organiczno-mineralne);
– usuwanie skutków erozji, i zapobieganie powstawaniu nowych.

Oferta skierowana jest zarówno dla osób prywatnych, jak i przedsiębiorstw, szkół, banków, urzędów miast, hoteli, zarządców dróg i autostrad.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie, profesjonalną Kadrę i zaplecze sprzętowe.
Sprawdź nasze referencje.

Napisz lub zadzwoń do nas, w 24 h wykonamy wycenę usługi i doradzimy najlepszy zakres rozwiązań i usług.

Sprawdź naszą pełną ofertę:

zakładanie terenów zielonych;
zakładanie ogrodów i zieleńców;
zakładanie rabat kwiatowych;
– wykonywanie nasadzeń wzdłuż ciągów komunikacyjnych;
zagospodarowanie skwerów;
koszenie trawników;
zbieranie pokosu;
– wykonywanie procesu mulczowania;
– przycinanie drzew i krzewów;
– cięcie żywopłotów;
– usuwanie chwastów;
wycinanie drzew i krzewów;
– usuwanie opadłego listowia (zarówno z ciągów komunikacyjnych jak i zadaszeń);
koszenie nieużytków;
– zagospodarowywanie i zabezpieczanie skarp;
– utrzymywanie terenów zielonych;
– okresowa pielęgnacja zieleni;
– interwencyjne prace w terenie (usuwanie wiatrołomów itp.);
– oczyszczanie terenów przy rzekach i ciekach wodnych;
usuwanie, samosiejek.

Kontakt

B Clean Group Polska sp. z o.o.
ul. Tulipanów 57
44-152 Gliwice

kom. +48 604539364
kom. +48 786817037
biuro@b-clean.pl