Wyślij zapytanie

W celu poprawy bezpieczeństwa pracy oraz jej organizacji na halach produkcyjnych, magazynowych, przemysłowych, proponujemy profesjonalne wykonanie oznakowania poziomego,  malowanie linii, pasów, piktogramów, symboli, napisów, znaków BHP, ciągów komunikacyjnych i wielu innych oznaczeń poziomych. Wykonujemy również malowanie oznaczeń poziomych na parkingach zewnętrznych oraz podziemnych. W zakresie naszych prac znajduje się również usuwanie starego oznakowania lub odnowienie istniejącego.

Oznakowanie poziome hal magazynowych i produkcyjnych

Stosując nowoczesne maszyny do natryskowego malowania oznaczeń, mamy możliwość  dobrać skuteczne i trwałe sposoby oznakowana w  halach magazynowych i produkcyjnych. Wykonujemy oznakowania min.:

  • Ciągów komunikacyjnych dla ruchu wózków widłowych
  • Ciągów komunikacyjnych dla ruchu pieszych
  • Pasy dla pieszych
  • Znakowanie ostrzegawcze wokół ramp i słupów
  • Pola wyłączone z ruchu np. przeciwpożarowe oraz odkładcze
  • Oznakowanie pionowe
  • Poziome i pionowe organizowanie ruchu (strzałki, pasy, tablice, itp.)
  • Pola parkingowe standardowe oraz specjalne (np.: dla inwalidów) oraz na wg projektu klienta.
  • Numeracje pól parkingowych (poziomą i pionową)

malowanie linii 1

Oznakowanie garaży wielopoziomowych

Oznakowanie garaży wielopoziomowych to łączenie oznakowania poziomego i pionowego z elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego, które zapewnia pieszym oraz kierowcom należyte bezpieczeństwo użytkowania obiektów takich jak, garaże, parkingi wielopoziomowe w centrach handlowych, biurowcach, budynkach mieszkalnych przy dworcach, urzędach.

Usługi oznakowania poziomego polegają na wyznaczaniu kierunków i regulacji ruchu, wyznaczaniu ciągów komunikacyjnych, wyznaczanie skrajni drogowych, czy oznakowanie filarów, oznaczanie miejsc dla niepełnosprawnych, numeracja miejsc postojowych, wyznaczanie miejsc dla rodzin, malowanie przejść dla pieszych, miejsc wyłączenia z ruchu, napisów informacyjnych czy logotypów, piktogramów.

Bieżnie, korty i boiska sportowe

Oferujemy usługę malowania linii na boiskach zewnętrznych i wewnętrznych. Wykonujemy oznaczenia hal sportowych, sal gimnastycznych, oraz większość innych obiektów sportowych min. korty tenisowe, bieżnie. Wykonujemy zlecenia malowania linii na trawie, posadzkach żywicznych, betonowych oraz tartanie. Usługi realizujemy przy użyciu metod bezpiecznych dla podłoża, które zapewniają wyjątkową trwałość naniesionego oznakowania.

malowanie linii 2

Oznakowanie dróg

Do oznakowania dróg stosujemy specjalne urządzenia przystosowane do tworzenia oznaczeń na drogach. Nasze urządzenia do malowania pasów zapewniają najwyższą jakość, skuteczność i szybką realizację tego typu usług.  Oprócz malowania pasów wykonujemy również oznaczenie ścieżek rowerowych czy miejsc dla niepełnosprawnych, co wiąże się z oznakowaniem pionowym, które obejmuje również montaż znaków i tablic drogowych. Do oznakowania dróg i ulic stosujemy oznakowanie cienkowarstwowe przy użyciu specjalistycznych farby drogowych oraz grubowarstwowe chemoutwardzalne wykładane w postaci struktury (maszynowo) lub na gładko.

Usuwanie starego oznakowania

Usuwamy oznakowanie poziome z powierzchni asfaltowych, betonowych, żywicznych oraz z kostki brukowej. Stosujemy dwie metody chemiczną i mechaniczną.

Chemiczne usuwanie odbywa się przy użyciu specjalnie przygotowanych rozpuszczalników, które nakłada się ręcznie lub mechanicznie. Wnikają one w strukturę farby zmiękczają ją, rozpuszczają przez to usuwanie oznakowań wykonuje się dużo łatwiej bez nadmiernej ingerencji w strukturę posadzki. Metoda ta zapewnia również bezpieczeństwo powierzchni i nie generuje pyłów.

Mechaniczne usuwanie natomiast odbywa się przy pomocy szlifierki diamentowej z odkurzaczem w przypadku posadzki betonowej. Usuwamy wierzchnią warstwę wraz z oznakowaniem.

 Z dróg i parkingów, czyli z podłoża bitumicznego usuwamy oznakowanie przy pomocy specjalnych frezarek usuwając minimalną warstwę nawierzchni asfaltowej.

Kontakt

B Clean Group Polska sp. z o.o.
ul. Tulipanów 57
44-152 Gliwice

kom. +48 604539364
kom. +48 786817037
biuro@b-clean.pl